Retourpolicy

Retourpolicy – herroepingsrecht

U hebt als koper het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering, zonder opgave van reden en zonder boete van de aankoop af te zien.

Wilt u als koper van dit herroepingsrecht gebruik maken, dan dient u de verkoper hiervan binnen een termijn van 14 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te brengen. De koper kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier tot herroeping of van ons contactformulier.

Als de koper de overeenkomst herroept dan dient hij de geleverde goederen, binnen de gestelde termijn van 14 dagen op eigen kosten en risico en voldoende gefrankeerd naar de verkoper terug te sturen onder vermelding van het ordernummer, factuurnummer en zijn persoonlijke gegevens. De producten dienen tevens in de originele verpakking te worden teruggestuurd en dienen intact, ongebruikt en onbeschadigd, zonder vlekken en ongewassen te zijn alsook voorzien van alle labels.De verzegeling van de labels mag niet doorbroken zijn. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan dan wordt om hygiënische redenen elke terugbetaling geweigerd.

Artikelen die onbeschadigd worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden door de verkoper binnen de 30 dagen volledig terugbetaald. De terugbetaling gebeurt op dezelfde rekening als de koper voor zijn betaling gebruikte.

Translate »