Algemene Voorwaarden

 

I-Identiteit

Matinville
Contact: Cataline Alliet
Adres en retouradres: Grenadiersstraat 3 , B-8800 Roeselare.
Ondernemingsnummer: 0666906474
BTW identificatienummer: BE0666906474
e-mail: info@matinville.com
tel: +32 495 189 196 (van maandag tot en met vrijdag van 13.30u tot 17u)

 

II-Definities:

Verkoper: Cataline Alliet ( Matinville), ingeschreven bij de Kuispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0666906474 en gevestigd in Grenadiersstraat 3, 8800 Roeselare.

Koper: elke persoon die, niet handelend in uitoefening van zijn beroep, op deze website een bestelling plaatst en zo een overeenkomst op afstand aangaat.

Bestelling: het aankopen van producten door op de knop “bestelling plaatsen” te drukken.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen een vooropgestelde tijd van de overeenkomst af te zien.

 

III Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle orders geplaatst bij Matinville. Lees vóór het plaatsen van uw order deze condities nauwkeurig na. Indien u als koper een bestelling plaatst dan sluit u een overeenkomst af met Matinville, vertegenwoordigd door Cataline Alliet, en aanvaardt u onvoorwaardelijk de algemene voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop van toepassing zijn. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractpartij.

De prijzen op deze website vermeld gelden in euro en omvatten het in België van toepassing zijnde BTW tarief.

In-en uitvoerrechten alsook verzendkosten zijn niet in deze prijzen begrepen en verschillen in functie van het gewicht van de bestelde producten en van het land van bestemming van de goederen. Deze bijkomende kosten zullen worden getoond vóór afhandeling van uw bestelling. Meer hierover in “levering en verzending”. De productinfo en prijzen op deze website kunnen op elk ogenblik door de verkoper worden gewijzigd.

Een bestelling is pas definitief nadat de koper, na het selecteren van de producten, op de knop “bestelling plaatsen“ heeft gedrukt. Het plaatsen van de bestelling houdt in dat de koper de bestelde goederen en alle bijkomende diensten die deel uitmaken van de bestelling aan de verkoper dient te betalen. De verkoper verbindt zich ertoe de bestelde producten te leveren behalve in geval van uitputting van de voorraad. Als bestelde goederen niet meer voorradig zijn of als een bestelling vertraging oploopt dan zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De koper heeft dan het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of door gelijkwaardige producten van dezelfde prijs te laten vervangen. Bij annulering van de verkoop zal de verkoper de koper de betaalde som zo snel mogelijk terugbetalen maar zeker binnen een termijn van 30 dagen.

Bij elke bestelling zullen voor elk product de hoeveelheid, een korte omschrijving en de bijzondere eigenschappen van het product worden meegegeven. De tekeningen, foto’s en teksten op de website zijn eigendom van de verkoper en vormen geen contractuele verbintenis voor de verkoper. De koper is ervan op de hoogte dat de kleur van een digitale afbeelding beperkt kan afwijken van de werkelijke kleur. De koper kan de conformiteit van het gekochte product testen tijdens de periode waarin het herroepingsrecht van toepassing is.

De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen, directe of indirecte schade, of voor de ongevallen die een verkeerd gebruik van de producten met zich meebrengt.

 

IV-Levering en verzending

De verzendingskosten zullen in euro worden aangegeven vóór het afhandelen van de bestelling en variëren in functie van de bestelde goederen en het land van levering.

De geschatte leveringstermijn bedraagt twee tot drie werkdagen. De leveringstermijn begint pas te lopen vanaf ontvangst van de betaling en wordt louter informatief meegegeven. Afwijking van de leveringstermijn geeft geen recht op enige vorm van compensatie.

De levering gebeurt op het adres dat door de koper tijdens de bestelling wordt meegegeven. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven adres en voor alle bijkomende kosten die uit een foutief opgegeven adres kunnen voortvloeien. In geval van afwezigheid van de koper bij levering worden de goederen een tweede keer aangeboden zonder extra kosten. Bij een tweede afwezigheid worden de goederen naar een afhaalpunt gestuurd.

 

V-Retourpolicy – herroepingsrecht

U hebt als koper het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering, zonder opgave van reden en zonder boete van de aankoop af te zien.

Wilt u als koper van dit herroepingsrecht gebruik maken, dan dient u de verkoper hiervan binnen een termijn van 14 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te brengen. De koper kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier tot herroeping of van ons contactformulier.

Als de koper de overeenkomst herroept dan dient hij de geleverde goederen, binnen de gestelde termijn van 14 dagen op eigen kosten en risico en voldoende gefrankeerd naar de verkoper terug te sturen onder vermelding van het ordernummer, factuurnummer en zijn persoonlijke gegevens. De producten dienen tevens in de originele verpakking te worden teruggestuurd en dienen intact, ongebruikt en onbeschadigd, zonder vlekken en ongewassen te zijn alsook voorzien van alle labels. De verzegeling van de labels mag niet doorbroken zijn. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan dan wordt om hygiënische redenen elke terugbetaling geweigerd.

Artikelen die onbeschadigd worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden door de verkoper binnen de 30 dagen volledig terugbetaald. De terugbetaling gebeurt op dezelfde rekening als de koper voor zijn betaling gebruikte.

 

VI-Betaling

Bij het plaatsen van een bestelling verbindt de koper zich om het volledige bedrag van zijn bestelling, inclusief verzendingskosten te betalen. De diverse betalingsmogelijkheden worden bij bestelling weergegeven.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte en geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. De koper kan geen enkel recht tot uitvoering van de bestelling doen gelden zolang de voorafbetaling niet is gebeurd.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

 

VII-Privacy

Bij Matinville willen we zorg dragen voor uw gegevens en privacy.

1/ Matinville is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze site. We willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee iemand direct of indirect kan worden geïdentificeerd zoals naam,adres, e-mailadres en telefoonnummer maar ook andere gegevens zoals IP adres,winkelgewoontes en voorkeuren behoren tot de persoonsgegevens.

2/ We zijn transparant over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en over de mogelijkheid om ze door u te laten aanpassen of verwijderen.

De gegevens die door u op onze website worden verschaft worden enkel gebruikt om onze online diensten af te stemmen op uw vraag, om uw aankopen gedaan in het kader van een overeenkomst op afstand zo goed mogelijk te kunnen voltooien en alle daarmee gepaard gaande administratieve diensten te kunnen verwerken alsook om contact op te nemen bij vragen over onze producten of diensten.

In uw online account op onze webshop kan u alle gegevens over uw account raadplegen en wijzigen alsook de informatie over uw bestelgeschiedenis raadplegen. Om het browsen gemakkelijker te maken geven we ook de mogelijkheid om items in het winkelmandje te bewaren.

U hebt het recht om op elk ogenblik een kopie van uw gegevens op te vragen. U kan uw persoonsgegevens ook op elk moment laten aanpassen of schrappen. Had u graag bijkomende hulp bij het aanmaken, wijzigen of schrappen van uw gegevens of wenst u meer info over het gebruik ervan, dan kan u ons steeds raadplegen via het contactformulier of op info@matinville.com.

3/ Enkel werknemers die ons helpen om de door u gevraagde diensten uit te voeren zullen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

We geven uw gegevens enkel door aan derden en externe leveranciers die ons helpen bij het verlenen van onze diensten zoals IT-diensten, financiële, logistieke en soortgelijke diensten.

4/ We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd en te zorgen dat onbevoegde derden er geen toegang toe kunnen krijgen.

Met de uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden en de privacyvoorwaarden, geeft u ons het recht om uw persoonsgegevens in overeenstemming met bovenstaande privacyverklaring te gebruiken.

 

VIII-Klachten en geschillen

Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst dienen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van 30 kalenderdagen aangetekend te worden verstuurd. De verkoper zal eventuele klachten binnen een redelijke termijn behandelen.

Bij eventuele geschillen tussen verkoper en koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Het is echter aangewezen eerst de verkoper te contacteren om indien mogelijk tot een minnelijke schikking te komen.

 

 

 

 

 

 

Translate »